top of page
Ingrid lang 1-1 kopie.png

'Ik laat mensen 
tot hun recht komen
in werk'

- ingrid aarsman

over mij

Waar mensen vastlopen binnen organisaties of dat in de nabije toekomst dreigen te doen, ben ik op mijn plek. Ik kijk direct door het probleem heen en geef individuen en teams diepgaand inzicht in de oorzaak van de situatie. Zo breng ik hen én de organisatie een nieuw perspectief en een duurzame oplossing.

tot je recht komen

Mijn basisovertuiging is dat ieder mens tot zijn recht wil komen in werk en daarmee van waarde wil zijn voor anderen. Dat lukt als hij doet waarvoor hij gebakken is op de plek die bij hem past. Én als de organisatie hem faciliteert om eigenaarschap in zijn werk te nemen. 

perspectief om voor in beweging te komen

​Ik krijg zeer snel en breed vertrouwen. Ik ga het gesprek aan over hoe mensen de huidige situatie ervaren. Vanuit rust en betrokkenheid benoem ik hen helder welke verandering er nodig is. Door mijn duidelijkheid én het commitment om de verandering te faciliteren, staan mensen gemakkelijk open voor mijn boodschap en plan. Waardoor zij perspectief ervaren en zelf in beweging komen. En daarmee van waarde zijn om ambities te realiseren.

zo ervaren klanten mij

Klanten ervaren mij als sensitief, analyserend, verbindend, empathisch, stevig, creatief, initiatiefrijk, daadkrachtig, organiserend en resultaatgericht

'Ingrid is een bijzondere vrouw. Ze is enorm mensgericht en krijgt energie om het maximale uit mensen (en groepen!) te halen. Dit doet ze o.a. door het zelfinzicht en zelfvertrouwen te vergroten. Ingrid is een plezierig en warm mens en heeft veel voor anderen over zonder dat wederkerig te willen maken. Ingrid is zich goed bewust van psychologische concepten en theorieën, maar hecht er met name waarde aan om dit praktisch te maken en het handen en voeten te geven voor de betrokkenen. Ingrid is flexibel en kan met zeer veel verschillende mensen werken. Bij de zoektocht naar wat mensen en groepen daadwerkelijk kunnen, is Ingrid van grote waarde.'

 

Feike Sijbesma, vml. CEO Koninklijke DSM N.V.

bottom of page